DcH Højme ikke har adgang til vores faste arealer i Højme indtil den 1. august 2024, da adgangsvejen er lukket og kommunen arbejder på at etablere en ny adgangsvej , denne forventes færdig den 1. august 2024.

Vores låne areal ligger på Sanderumvej, ved siden af Sanderumvej 322.


Nyheder

Sponsorer