Har du generelle spørgsmål  kontakt:

Formand: Jim Hempel. 4072 7150. formand@dch-hojme.dk

Har du spørgsmål vedrørende økonomi/kontingent kontakt:

Kasserer: Stine Dahl. kasserer@dch-hojme.dk

Har du spørgsmål vedrørende træning kontakt:

John Dyrbye. 2967 6574. john.dyrbye@gmail.com

Nyheder

Sponsorer